अरूको खल्तीबाट पैसा चोर्ने व्यक्तिलाई पाकेटमार भनिन्छ।

थप अध्ययनसम्पादन

बाह्य सूत्रसम्पादन