पद्म भूषण सम्मान भारत सरकारद्वारा दिइने तेस्रो सर्वोच्च सम्मान हो, जो देशको लागि बहुमूल्य योगदानको निम्ति दिइन्छ। भारत सरकारद्वारा दिइने अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारहरू भारत रत्न, पद्म विभूषणपद्मश्रीको नाम लिन सकिन्छ।

पद्म भूषण
Padma Bhushan India IIe Klasse.jpg
सम्मानको जानकारी
प्रकार नागरिक
श्रेणी सामान्य
स्थापना वर्ष १९५४
प्रथम अलंकरण १९५४
अंतिम अलंकरण २००९
कुल अलंकरण १०३४
अलंकरणकर्ता भारत सरकार
सम्मान श्रेणी
पद्म विभूषणपद्म भूषणपद्म श्री
पद्म भूषण र पद्म श्री पदकहरूको दुइटै पाटाको चित्र


विषयसूची:
दशक - - - - १९५४ १९५५ १९५६ १९५७ १९५८ -
दशक १९६० १९६१ १९६२ १९६३ १९६४ १९६५ १९६६ १९६७ १९६८ १९६९
दशक १९७० १९७१ १९७२ १९७३ १९७४ १९७५ १९७६ १९७७ १९७८ १९७९
दशक १९८० १९८१ १९८२ १९८३ १९८४ १९८५ १९८६ १९८७ १९८८ १९८९
दशक १९९० १९९१ १९९२ १९९३ १९९४ १९९५ १९९६ १९९७ १९९८ १९९९
दशक २००० २००१ २००२ २००३ २००४ २००५ २००६ २००७ २००८ २००९
दशक २०१० २०११ - - - - - - - -
यो पनि हेर्नुहोस् - सन्दर्भ - पादटिप्पणी - बाहिरका कड़ीहरु - स्वयं खोज्नुहोस्

पुरस्कृत व्यक्तिहरूको सूचीसम्पादन

२६-जनवरी-२००९, सम्म १०३७ व्यक्तिहरूलाई यो अलंकरण प्रदान गरिएकोछ।[१]

दशक १९५०सम्पादन

१९५४सम्पादन

ढाँचा:१९५४मा पद्म भूषण धारक

१९५५सम्पादन

ढाँचा:१९५५मा पद्म भूषण धारक

१९५६सम्पादन

ढाँचा:१९५६मा पद्म भूषण धारक

१९५७सम्पादन

ढाँचा:१९५७मा पद्म भूषण धारक

१९५८सम्पादन

ढाँचा:१९५८मा पद्म भूषण धारक

१९५९सम्पादन

ढाँचा:१९५९मा पद्म भूषण धारक

दशक १९६०सम्पादन

१९६०सम्पादन

ढाँचा:१९६०मा पद्म भूषण धारक

१९६२सम्पादन

ढाँचा:१९६२मा पद्म भूषण धारक

१९६३सम्पादन

ढाँचा:१९६३मा पद्म भूषण धारक

१९६४सम्पादन

नाम क्षेत्र प्रांत देश
चिंतामन गोविंद पंडित चिकित्सा विज्ञान महाराष्ट्र भारत
जैकब चाँडी चिकित्सा विज्ञान केरल भारत
खुश्वंत लाल विग चिकित्सा विज्ञान पञ्जाब भारत
रफीउद्दीन अहमद चिकित्सा विज्ञान पश्चिम बङ्गाल भारत
शेख अबदुल्लाह साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश भारत
कुञ्जीलाल दूबे सार्वजनिक उपक्रम मध्य प्रदेश भारत
अनुकूलचंद्र मुखर्जी साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश भारत
मुहम्मद अब्दुल हाय चिकित्सा विज्ञान बिहार भारत
अनिल बंधु गुहा प्रशासकीय सेवा पश्चिम बङ्गाल भारत
भोलेनाथ मलिक प्रशासकीय सेवा दिल्ली भारत
दारा नुसूरवानजी खुरोडी उद्योग एवं व्यापार भारत
ज्ञानेन्द्रनाथ मुखर्जी विज्ञान एवं अभियान्त्रिकी पश्चिम बङ्गाल भारत
एन एस राजहंस बालगंधर्व कला महाराष्ट्र भारत
नूरुद्दीन अहमद सार्वजनिक उपक्रम दिल्ली भारत
आर कृष्णस्वामी नारायण साहित्य एवं शिक्षा कर्नाटक भारत
टी नारायणध्वज रामचंद्रन विज्ञान एवं अभियान्त्रिकी तमिलनाडु भारत
त्रिभुवनदास कृषिभाई पटेल समाज सेवा गुजरात भारत
तुषारकांति घोष साहित्य एवं शिक्षा पश्चिम बङ्गाल भारत

१९६५सम्पादन

ढाँचा:१९६५ में पद्म भूषण धारक

१९६६सम्पादन

ढाँचा:१९६६ में पद्म भूषण धारक

१९६७सम्पादन

ढाँचा:१९६७ में पद्म भूषण धारक

१९६८सम्पादन

ढाँचा:१९६८ में पद्म भूषण धारक

१९६९सम्पादन

ढाँचा:१९६९ में पद्म भूषण धारक

दशक १९७०सम्पादन

१९७०सम्पादन

ढाँचा:१९७० में पद्म भूषण धारक

१९७१सम्पादन

ढाँचा:१९७१ में पद्म भूषण धारक

१९७२सम्पादन

ढाँचा:१९७२ में पद्म भूषण धारक

१९७३सम्पादन

ढाँचा:१९७३ में पद्म भूषण धारक

१९७४सम्पादन

ढाँचा:१९७४ में पद्म भूषण धारक

१९७५सम्पादन

ढाँचा:१९७५ में पद्म भूषण धारक

१९७६सम्पादन

ढाँचा:१९७६ में पद्म भूषण धारक

१९७७सम्पादन

ढाँचा:१९७७ में पद्म भूषण धारक

दशक १९८०सम्पादन

१९८०सम्पादन

ढाँचा:१९८० में पद्म भूषण धारक

१९८१सम्पादन

ढाँचा:१९८१ में पद्म भूषण धारक

१९८२सम्पादन

ढाँचा:१९८२ में पद्म भूषण धारक

१९८३सम्पादन

ढाँचा:१९८३ में पद्म भूषण धारक

१९८४सम्पादन

ढाँचा:१९८४ में पद्म भूषण धारक

१९८५सम्पादन

ढाँचा:१९८५ में पद्म भूषण धारक

१९८६सम्पादन

ढाँचा:१९८६ में पद्म भूषण धारक

१९८७सम्पादन

ढाँचा:१९८७ में पद्म भूषण धारक

१९८८सम्पादन

ढाँचा:१९८८ में पद्म भूषण धारक

१९८९सम्पादन

ढाँचा:१९८९ में पद्म भूषण धारक

दशक १९९०सम्पादन

१९९०सम्पादन

ढाँचा:१९९० में पद्म भूषण धारक

१९९१सम्पादन

ढाँचा:१९९१ में पद्म भूषण धारक

१९९२सम्पादन

ढाँचा:१९९२ में पद्म भूषण धारक

१९९८सम्पादन

ढाँचा:१९९८ में पद्म भूषण धारक

१९९९सम्पादन

ढाँचा:१९९९ में पद्म भूषण धारक

दशक २०००सम्पादन

२०००सम्पादन

ढाँचा:२००० में पद्म भूषण धारक

२००१सम्पादन

ढाँचा:२००१ में पद्म भूषण धारक

२००२सम्पादन

ढाँचा:२००२ में पद्म भूषण धारक

२००३सम्पादन

ढाँचा:२००३ में पद्म भूषण धारक

२००४सम्पादन

ढाँचा:२००४ में पद्म भूषण धारक

२००५सम्पादन

ढाँचा:२००५ में पद्म भूषण धारक

२००६सम्पादन

ढाँचा:२००६ में पद्म भूषण धारक

२००७सम्पादन

ढाँचा:२००७ में पद्म भूषण धारक

२००८सम्पादन

ढाँचा:२००८ में पद्म भूषण धारक

२००९सम्पादन

ढाँचा:२००९ में पद्म भूषण धारक

२०१०सम्पादन

ढाँचा:२०१० में पद्म भूषण धारक

सन्दर्भसम्पादन

  1. National Portal of India : My India, My Pride : Padma Vibhushan Award

बाह्य सूत्रसम्पादन