नेपाली कागज

जंगली झार (लोक्ता), बाबियोको प्रयोग गरी नेपालको पहाडिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि परम्परागत तरिकाले तयार गरिने कागज । यसको टिकाउपनाको कारणले नेपालमा अझै पनि सरकारी काम काजमा यसको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । यसका बाहेक हस्तकला तथा सजावटको सामग्रीको रूपमामा पनि यसको प्रयोग हुन्छ । यसको गुणस्तर जापानी परम्परागत कागज वासि(en:Washi)सँग तुलना गर्न सकिन्छ ।

बनाउने विधिसम्पादन

  • जंगलबाट लोक्ता, बाबियो ल्याउने,
  • खुर्किएर दाग फाल्ने,
  • पानीमा पकाउने
  • पकाएको लोक्तालाई राम्रोसँग घोल्ने
  • त्यो घोललाई कपडाको जालीमा राखेर सुकाइएपछि कागज तयार हुन्छ ।