सदाबहार वनस्पति

सदाबहार भन्नाले सधै वा वर्ष भरी नै पातहरू हरियो हुने वनस्पतिलाई जनाउँछ। यस अन्तर्गत मुख्यतया कोणधारी वनस्पतिहरू पर्छन्।

सदाबहार वनस्पतिको उदाहरण

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन