नृत्य एक कल हो, जसले लयबद्ध वा संगितको तालमा शरीरको चाललाई दर्शाउँछ।

नृत्य
220px
Originating culturevarious
Originating eraAntiquity