सबै भुजाकोणहरू बराबर भएको बहुभुजलाई नियमित बहुभुज(Regular Polygon) भनिन्छ । जस्तै:समबाहु त्रिभुजवर्ग नियमित बहुभुज(Regular Polygon) हुन् ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्