निचली सुबनसिरी जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

निचली सुबनसिरी जिल्ला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेशको एउटा जिल्ला हो।

निचली सुबनसिरी जिल्ला
अरुणाचल प्रदेशको नक्शामा निचली सुबनसिरी जिल्ला
अरुणाचल प्रदेशको नक्शामा निचली सुबनसिरी जिल्ला
देशभारत
राज्यअरुणाचल प्रदेश
सदरमुकामजिरो
जनसङ्ख्या
 (२०११)
 • जम्मा८२,८३९
सङ्ख्या
 • साक्षरता ७६.३%
 • लिङ्ग अनुपात९७५
वेबसाइटआधिकारिक वेभसाईट