नरिवलको पानी

इण्डोनेसियाको पाङ्गादरनमा बेच्न राखिएको नरिवलको पानी ।

नरिवलको पानी नरिवलको काँचो फल भित्र हुने रस हो ।