द्वयधारी संख्या

द्वयधारी अथवा बाइनरी संख्यामा '०' र '१' प्रयोग गरिन्छ। विद्युतीय रुपमा सूचना तथा तथ्यांक हरुको प्रतिनिधित्व, भण्डारण तथा प्रशारण को लागि यो संख्या प्रणाली उपयुक्त रहेको छ । विद्युतीय प्रविधि अन्तर्गत कुनै पनि कुरा लाई बिद्युत आपूर्ति रहेको (ON) वा नरहेको (OFF) गरी दुई अवस्थामा विभाजित गर्न सहज र स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैगरी सोहि माध्यमबाट चल्ने कम्प्युटर हरुमा पनि सूचना हरु यस्ती विद्युतीय रुपमा राख्दा विद्युत रहेको (ON अथवा '१') र नरहेको (OFF अथवा '०') को रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सो को लागि उक्त सूचनाहरुको प्रतिनिधि स्वरूप पनि सोहि अनुरुपको हुनुपर्छ । सोहि अनुरुप सम्पूर्ण सूचना हरुलाई द्वयधारी पद्धतिमा राख्ने गरिन्छ । परम्परागत रुपमा प्रयोग हुने दशमलव (Decimal) `संख्या पद्धति मा १० वटा अंक हुन्छन भने कम्प्युटर मा प्रयोग हुने यस्तो द्वयधारी पद्धतिमा २ वटा मात्र अंक हुन्छन - ० र १

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन