दोश्रो बजार

एक प्रकारको वित्तीय बजार

एक पटक निष्कासन भइसकेका प्रतिभूतिहरूको मात्र खरिद बिक्री हुने बजारलाई दोश्रो बजार (अङ्ग्रेजी: Secondary Market) भनिन्छ । दोश्रो बजारलाई मुख्य रूपमा निम्न तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

मुख्य कार्यहरूसम्पादन

बजार सूचनासम्पादन

तरलतासम्पादन

उपयुक्त मूल्यको अन्वेषणसम्पादन

कारोबार लागतको न्यूनीकरणसम्पादन

प्रतिभूती खरिद वा बिक्री गर्नको लागि लगानीकर्ताले कमिसन, दलाली शुल्क आदिको भार बहन गर्नु पर्नेहुन्छ । यश प्रकारको खर्चको भार कम गर्नु प्रतिभूती बजारको एउटा मुख्य कार्य हो । प्रतिभूतिको खरिद बिक्रीमा लाग्ने शुल्क धितोपत्र बजार वा खरिद बिक्रीमा संलग्न अनौपचारिक सङ्गठनले निर्धारण गरेका हुन्छन् । प्रतिभूती बजारको सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न नियम र आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिएका हुन्छन् । यसप्रकारका व्यवस्थाहरूबाट बजार सदस्यहरूले मनोमानी तरिकाबाट कमिशन असुल गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्छ, जसको परिणामस्वरूप कारोबार लागतमा कमि आउँछ ।

सन्दर्भहरूसम्पादन