तिरूवल्लुर जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

तिरूवल्लुर जिल्ला भारतीय राज्य तमिलनाडुको एउटा जिल्ला हो।