तिरुनेलवेली जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो
(तिरूनेलवेली जिल्लाबाट अनुप्रेषित)

तिरूनेलवेली जिल्ला भारतीय राज्य तमिलनाडुको एउटा जिल्ला हो।