ढाँचा:लामो सारांश/यो पनि हेर्नुहोस्

  • {{Plot}}, धेरै लामो वा अत्यधिक विस्तृत कथावस्तु सारांशहरूको लागि
  • {{All plot}}, यदि लेखले पूर्ण रूपमा वा लगभग पूर्ण रूपमा कथावस्तु सारांश समावेश गरेमा
  • {{Hook}}, कथावस्तु सारांश एक सूचीकरण पत्रिका हुक, वा उपन्यास जस्तै ठूलो भएमा
  • {{No plot}}, यदि कुनै कथावस्तु सारांश अवस्थित नभएमा
  • {{More plot}}, यदि कथावस्तु सारांश अपर्याप्त भएमा
  • {{Long plot}}, यदि कथावस्तु सारांश धेरै लामो भएमा
  • {{In-universe}}
  • {{Fiction}}
  • विकिपिडिया:ढाँचा सन्देशहरू/सफाई
Template documentation

यो विभिन्न कथावस्तु सफाई ढाँचाहरूको /दस्तावेज पृष्ठहरूद्वारा सम्मिलित गरिएको छ।