ढाँचा सन्देश सफाई चाहिने लेखहरूमा थप्न सकिन्छ। सफाई चिनोहरूको उद्देश्य भनेको विश्वकोश सुधारको लागि सम्बन्धित सम्पादकहरूलाई सचेत गराएर परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने हो जुन निकै आवश्यक छ। सफाई चिनोहरू अस्थायी सूचनाहरू हुन् जुन समस्या समाधान गर्ने प्रयासको लागी हो। सफाई चिनो तपाईं एक लेखसँग असहमत हुनुहुन्छ भनेर देखाउन लगाईएको स्थायी ब्याज होइन। यो एक लेखको बारेमा पाठकहरूलाई सुचित गर्ने वा चेतावनी दिने एक विधि मात्र हो।