ढाँचा:काल्पनिक

(ढाँचा:Fiction बाट पठाईएको)

यो ढाँचा एक स्वयम्-सन्दर्भ हो।

श्रेणीकरणसम्पादन

यो ढाँचाले चिनो लगाइएका लेखहरूलाई श्रेणी:तथ्य र कल्पना बीच भिन्नता बनाउन आवश्यक लेखहरूमा वर्गीकृत गर्दछ।

ट्र्याकिङ श्रेणीहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोससम्पादन