ढाँचा:रमेश बारेमा

Babel
Neप्रयोगकर्ता नेपाली भाषाको मातृभाषी हुनुहुन्छ ।
Hi-2यह सदस्यमध्यम स्तरकी हिन्दी भाषा जानते है।
en-2 This user has intermediate knowledge of English.

ढाँचा:User education User

Deuda Tudikhel.jpgयो प्रयोगकर्ता देउडा संस्कृतीमा रुची राख्नु हुन्छ ।