ड्रेकुला
Dracula
ड्रेकुला को पहिलो संस्करण कवर
लेखकब्राम स्टोकर
देशसंयुक्त राज्य
भाषाअङ्ग्रेजी
विधागोथिक उपन्यास
प्रकाशक[कन्सटेवल & रोवीनसन
प्रकाशन मिति
२६ मे १८९७
OCLC१४४७००२