डोथान,अलाबामा

डोथान हाउस्टन काउन्टीको एक शहर र काउन्टी सीट हो। शहरमा कारिब ६५,००० मान्छेको बसोबास छ। डोथान ८७ वर्ग मील (२२५.३ km२) को एक क्षेत्र हो र ३२२ फिट (९८.१ मीटर) को एक उचाइमा रहेको छ।