टेलिभिजन शृङ्खला

टेलिभिजनको च्यानलमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रायस: साप्ताहिक वा दैनिक अन्तरालमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूलाई टेलिभिजन शृन्खला भनिन्छ| जस्तै- द सिम्प्सनस्|