टि-ब्याग चियापत्ति भरिएको सानो छिद्रदार पोका हो ।

टि-ब्यागहरू