जेसिस एक युवाहरूको सहभागितामा बनेको संस्थाको नाम हो । यस संस्थामा १८ देखी ४० बर्षका युवाहरू सहभागी हुन्छन् । यस संस्थाले व्यक्तित्व र नेता हुनकालागि आवश्यक गुणहरू सिकाउँछ ।