जनसङ्ख्या घनत्व

जनसङ्ख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति कि.मी.2) देश अनुसार, २००६
जनसङ्ख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति कि.मी.2) वीश्वको मानचित्र, १९९४

जनसङ्ख्या घनत्व जनसङ्ख्या प्रति एकाइ क्षेत्रफल अथवा एकाइ आयतनको मापलाई भनिन्छ। यो शव्दको प्रयोग प्राणीहरूको निम्ति प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी भूगोल क्षेत्रमा मान्छेको निम्ति प्रयोग हुन्छ।

तल लेखिएका पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

बाहिरका सूत्रसम्पादन

ढाँचा:जनसङ्ख्या