(/d͡z/ (यसका बारेमा listen)) नेपाली वर्णमालामा व्यन्जनवर्णको आठौँ अक्षर हो । (बच्चालाई सिकाउँदा भनिने सम्बोधन “डाडू ज”)

ज अक्षर

हेर्नुहोस्सम्पादन

"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=ज&oldid=955114" बाट अनुप्रेषित