घरलाई हावा, पानी तथा घामबाट बचाउन बनाइने संरचनालाई छाना भनिन्छ । छानालाई भित्तामा अडिएको हुन्छ भने पिल्लरहरूले छतलाई सामान्यतया थाम्ने गर्दछन् । छाना भन्ने शब्दले अग्लो वा माथि भएको स्थानहरूलाई समेत जनाउँदछ ।

खरले छाएको छाना
टोक्योको घरका छतहरू

परिचयसम्पादन

भवनको सबैभन्दा माथिल्लो भागलाई छाना भनिन्छ । यसलाई मौसमको प्रभावबाट बच्नको लागि बनाइने गरिन्छ ।

छानाको प्रकारसम्पादन

मुख्यतयाः छाना तीन प्रकारको हुने गर्दछ ।

  • सादा
  • ढलान
  • गोलो

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन