चौर एक किसिमको दूबो अथवा चौरे झार पलाएको ठाउँलाई भनिन्छ।

भर्जिनिया विश्वविद्यालयमा अवस्थित दक्षिण मोहडा भएको चौर।
समर हाउस अगाडीको चौर।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन