चश्माआँखाको लागि प्रयोग गरीने एक यन्त्रको नाम हो। यो काँचले बनेको हुन्छ। यसको प्रयोग आँखा छोप्न अथवा आँखाको सुरक्षा गर्नको लागि गरिन्छ। चश्मामा अलग अलग प्रकारको लेन्स प्रयोग गरिएको हुन्छ। जसले आँखाको दृष्टी सुधार गर्न मदत गर्दछ ।

चश्मा
आधुनिक चश्माको जोडी
अन्य नामहरूचस्मा
विशेषतानेत्र विज्ञान, दृष्टिमिति

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्