घडीफूल एक प्रकारको लहरामा फूल फुल्ने वनस्पति हो ।

घडीफूल
घडीफूल
Passiflora caerulea cut and opened
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
गण:
कुल:
वंश:
प्रजाति:
P. caerulea
वैज्ञानिक नाम
Passiflora caerulea
L.
घडीफूलको लहरामा लाग्ने फल

चित्र दिर्घासम्पादन