गुणसूत्र डि.एन.ए.प्रोटिनको संयुक्त संरचना हो, जुन प्राणी कोषमा पाइन्छ । मानव कोषमा २३ जोडामा ४६ वटाको संख्यामा क्रोमोसोमहरू रहेका हुन्छन्।

क्रोमोसोमको चित्र
१. क्रोमाटिड (Chromatid), २. सेन्ट्रोमेर (Centromere) ३. छोटो भुजा (Short arm) ४. लामो भुजा (Long arm)

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन