गुजरातीसम्पादन

गुजरात भारतको एक राज्य हो र यो राज्य सँग सम्बन्धित हरेक वस्तुलाई गुजराती वस्तु भनिन्छ। जस्तै गुजराती भाषा,
गुजराती संस्कृति,
गुजराती लिपी
इत्यादी।

गुजराती भाषासम्पादन

चित्र:Gujarati.jpg
गुजराती भाषामा लेखियेको छ (जिंदगीलाई कुनै पनि प्रकारको शर्त बिना माया गर्नुस)

गुजराती भाषा भारतको एक [प्रांत] गुजरातमा बोलीन एक राज्य भाषा हो। यो गुजरातको काम काजको भाषा हो। गुजराती भाषा हिन्दी सँग मिल्दो भाषा हो तर यो भाषा देवनागरीमा लिखिन्न तापनि यसको अक्षरहरू देवनागरीको जस्तै हुन्छ।

गुजराती साहित्यसम्पादन

गुजराती लिपीसम्पादन