खर नेपालको पहाडमा पाइने एक प्रकारको पोथ्रा वनस्पती हो। यसलाई किसानहरूले घाँसको रूपमा पनि प्रयोग गर्दछन। खरलाई सुकाएर घरको छाना छाउन पनि प्रयोग गरिन्छ।

खर
नेपालको रूकुममा खरले छाएको झुपडी"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=खर&oldid=331374" बाट अनुप्रेषित