क्रम-विकास

  1. REDIRECT क्रम-विकास

जीवहरूमा क्रमशः साधारणबाट विभिन्न प्रकारका जटिल जीवहरूको उत्पत्ति हुनुलाई क्रमविकास भनिन्छ । एकै प्रकारका जीवहरूको सन्तानहरु फैलदैं जाँदा विस्तारै ति जनावरहरूले भिन्न वातावरणमा पहिलेको भन्दा अलग र केहि फरक किसिमका जीवहरु विकसित गर्न थाले यो क्रम धेरै पटक चल्दै गएपछी अर्को किसिमको जीवको विकास हुन पुग्यो । यसरी सरल र एक कोषिय जीव देखि बहुकोषिय र जटिल जनावरहरूको विकास भयो ।
क्रमविकास सम्बन्धी विभिन्न बैज्ञानिकहौले आआफ्नो धारणा अघि सारेका छ्न् । बैज्ञानिकहरु जस्तै लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, रसेल वालेस, ह्युगो डि भ्राइज आदि । त्यसमध्ये पनि लेमार्क र डार्विनको शिद्धान्तलाई बढी मान्यता दिइएको छ ।
== क्रमविकासका शिद्धान्तहरु ==
१• अवशेषबाट प्राप्त प्रमाण
२• तुलनात्मक शरीर रचनाबाट प्राप्त प्रमाण
३• भ्रूणसम्बन्धी प्रमाण
४• अवशेषाङ्गबाट प्राप्त प्रमाण
५• भौगोलिक वितरणबाट प्राप्त प्रमाण
६• दुई वर्गबिचका जनावरबाट प्राप्त प्रमाण