कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद

कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद कौषीतकि उपनिषदको पूरा नाम हो। यो एक ऋग्वेदीय उपनिषद हो।कौषीतकि उपनिषद ॠग्वेद के कौषीतकि ब्राह्मण को अंश हो। यसमा जम्मा चार अध्याय छन। यो उपनिषदमा जीवात्मा र ब्रह्मलोक, प्राणोपासना, अग्निहोत्र, अनेक उपासना, प्राणतत्वको महिमा तथा सूर्य, चन्द्र, विद्युत मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण र प्रतिध्वनि मा विद्यमान चेतन तत्वको उपासनामा प्रकाश पारेको छ। अन्त्यमा "आत्मतत्त्व"को स्वरूप र त्यसको उपासनाबाट प्राप्त फल बारे विचार गरिएको छ।

विवरणसम्पादन


यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन