केरल विश्वविद्यालय

भारतको एक विश्वविद्यालय हो

केरल विश्वविद्यालय भारतको राज्य केरलको तिरूअनन्तपुरममा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।