काल्डेरोन

विकिपीडिया:बहुविकल्पी शब्द

काल्डेरोन (स्पेनी:Calderón उच्चारण हुने [kaldeˈɾon]) एक स्पेनी अकुपेशनल नाम हो। अशिष्ट ल्याटिन शब्द “caldaria” (कल्ड्रन)बाट लिइएको हो। टिंकर व टिन्जमेनको पेशा बुझाउँछ।