आफ्नो बाबुको कान्छो भाइलाई काका भनिन्छ । काकालाई काकु अथवा कान्छाबुवा भन्ने चलन पनि छ ।

यि पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

दाइ को छोरोसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन