आफ्नो बाबुको कान्छो भाइलाई काका भनिन्छ । काकालाई काकु अथवा कान्छाबुवा भन्ने चलन पनि छ ।

यि पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्

दाइ को छोरो सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्