काइँयो कपाल कोर्न प्रयोग गरिने साधन हो ।

काइँयो
भारतको पन्जाबमा प्रयोग गरिने काठको काइँयो