कनासे नेपालमा पाइने एक किसिमको लहरा हो। यो प्रायः रूखहरूमा जेलिएर रहन्छ। यसको फल चराको टाउको जस्तो हुन्छ।

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन