औंसी पूर्णिमाको पन्ध्र दिनपछि आउने तिथि हो। चन्द्र पात्रो अनुसार चन्द्रमासको एउटा पक्षको पन्ध्रौँ दिन । यस दिनको रात्रीमा चन्द्रमा पूरै अँध्यारो देखिन्छ।

औसी र पुर्णे
औंसी र पूर्णे