नेपाली बर्णमालामा स्वरवर्णको नवौँ अक्षर {अक्षरको पछाडी यो वर्णको मात्रा ओकार (ो) दिएमा त्यस अक्षरको अन्त्यमा ओ उच्चारण गरिन्छ जस्तो क+ो = (क+ओ)को } उच्चारण सङ्केत= ??"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=ओ&oldid=897579" बाट अनुप्रेषित