उन्यू अर्थात् अङ्ग्रेजीमा फर्न (Fern) एक किसिमको झार हो। विश्वमा उन्यूका सयौं प्रजाति रहेका छन्।नेपालमा ५३४ प्रजातिका उन्यु पाइन्छ्न् । यसको वशं "Dryopteris" हो ।

उन्यू

चित्र दिर्घासम्पादन