इन्टिग्रेटेड सर्किट' अर्थात Integrated Circuit वा आई.सी. (IC) भनेको विभिन्न विधुतीय संजाल र उपकरणहरूलाई सुक्ष्म रूपमा एकै ठाउँमा बनाइएको प्याकेज हो । आइ.सी. अचेल हरेक विधुतीय उपकरणको अभिन्न अङ्ग भैसकेको छ।

ईन्टिग्रेटेड सर्किट्स

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्