आर्थिक मन्दी


आर्थिक मन्दी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वस्तु र सेवाको उत्पादनमा निरन्तर गिरावट आउने र कूल गृहस्थ उत्पादन कम्तिमा तीन महिनाको लागि गिरावट भएको अवस्थालाई भनिन्छ।

उल्लेख्यानीय मन्दीसम्पादन

१६४० को सङ्कटसम्पादन

१८३७ को महामन्दीसम्पादन

१८३७ को त्रासदीसम्पादन

लामो मन्दीसम्पादन

महामन्दीसम्पादन

ग्रीक मन्दीसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन