आधिकारिक भाषाहरुमा गणतन्त्र दक्षिण अफ्रीकाको नामहरू

दक्षिण अफ्रिकाको एघार आधिकारिक भाषाहरु छ। [१] प्रत्येक भाषा देश को लागि आफ्नै नाम छ।

तलको चार्ट यसको आधिकारिक भाषाहरुदक्षिण अफ्रिकाको आधिकारिक नाम सूचियाँ। [२]

भाषा पूरा नाम छोटो नामे
अङ्ग्रेजी Republic of South Africa South Africa
अफ्रिकांस Republiek van Suid-Afrika Suid-Afrika
उत्तरी सोथो Rephaboliki ya Afrika Borwa Afrika Borwa
खोसा iRiphabliki yomZantsi Afrika Mzantsi Afrika
जुलु iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika iNingizimu Afrika
दक्षिणी डेबेले iRiphabliki yeSewula Afrika iSewula Afrika
दक्षिणी सोथो Rephaboliki ya Afrika Borwa Afrika Borwa
भेन्डा Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe Afurika Tshipembe
सोंगा Riphabliki ra Afrika Dzonga Afrika-Dzonga
सेत्स्वाना Rephaboliki ya Aforika Borwa Aforika Borwa
स्वाजी iRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika iNingizimu Afrika

एक पूर्व नाम:

भाषा पूरा नाम चोटो नाम समय
डच Republiek van Zuid-Afrika Zuid-Afrika १९६१ — १९८३

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन