आँखाको माथिल्लो डिलमा हुने रौंका रेखालाई आँखीभौं भनिन्छ। हालैको अनुसन्धान अनुसार मानिसले आँखीभौको प्रयोग साङ्केतिक सम्वादको लागि प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ । मानिसहरूले आँखीभौंलाई आफ्नो सुहाउँदो काट छाट समेत गर्ने गर्दछन् ।

आँखीभौं