अहम प्यपिरस

१६५० BC तिर तयार गरिएको मानिने अहम प्यपिरस (Ahmes Papyrus ) मा ८७ ओटा गणितीय समस्याहरु प्रयोगका अधर्म समुह विभाजन गरी मिलाईएको पाइन्थ्यो ।[१]

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

  1. Sharma Omprasad and Chattri Debbahadur "History of Mathematics" Cambridge publication Kalimati Kathmandu, Nepal P.३६