असमिया लिपि


right|thumb|250px|अहोम वंशको मुद्रा जसमा असमिया लिपिमा लेखिएको हो।

ब्राम्ही लिपिबाट जन्मेका लिपिहरू

ब्राम्ही

असमिया लिपि 'पूर्वी नागरी'को एउटा रूप छ जो असमियाका साथ-साथ बङ्लाविष्णुपुरिया मणिपुरीलाई लेख्न प्रयोग गरिन्छ। केवल तीन वर्णहरूलाई छो्डेर शेष सबै वर्ण बङ्लामा पनि जस्ताको तस्तै प्रयुक्त हुन्छन्। यी तीन वर्ण छन्- (र), (व) र ক্ষ (क्ष) ।

बाह्य कडीहरूसम्पादन