मुख्य सूची खोल्नुहोस्
अर्धव्यास

अर्धव्यास वृतको परिधि देखि केन्द्र सम्मको दुरी ।