अर्धव्यास वृतको परिधि देखि केन्द्र सम्मको दुरी । अर्धव्यासलाई त्रिज्या वा व्यासार्ध पनि भनिन्छ।

अर्धव्यास