साधारणतया अमिलो स्वाद हुने र पानीमा घुल्दा H+ आयोन दिने पदार्थहरुलाई अम्ल भनिन्छ ।अम्ल दुई प्राकार हुन्छन् ती हुन्ः प्राङ्गारिक र अप्राङ्गारिक। टार्टारिक,साइट्रिक,एसिटिक अादि प्राङ्गारिकका उदाहरण हुन् भने हाइड्रोक्लाेरिक,सल्फ्युरिक,नाइट्रिक जस्ता अम्लहरू अप्राङ्गारिकका उदाहरण हुन्। प्रायः अम्लहरु अमिला हुन्छन्। तर अमिला हुन्छन् भन्दैमा यिनीहरुलाइ चाख्नु हुँदैन।अम्लहरूले नीलाे लिट्मसकाे रङलाई राताे बनाउँछ।