अप्रिल

जुलियन र ग्रेगरियन क्यालेन्डरहरूको चौथो महिना

अप्रिल चौथो अङ्ग्रेजी महिना हो। अप्रिलको पहिलो दिन अप्रिल फुलको रूपमा मनाइन्छ।