मुटुसँग सम्बन्धित रोगलाई हृदयरोग भंनिछ । हृदयरोग एक रोग नभई बिभिन्न रोगहरुको संग्रह हो । यो रोगको प्रमुख लक्षण हरु छाती दुखनु, स्वाँस फ़ेर्न गार्हो हुनु, मुटु ढुकढुक हुनु, जीउ सुन्निनु, थकाई धेरै लाग्नु र बेहोस हुनु हुन।